Sổ tay thông minh
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DÀNH CHO CĂN HỘ TẠI PHÂN KHU GRAND SAPPHIRE DỰ ÁN VINHOMES SMART CITY
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DÀNH CHO CĂN HỘ TẠI PHÂN KHU SAPPHIRE 1,2,3, SAPPHIRE PARVILLE DỰ ÁN VINHOMES SMART CITY
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DÀNH CHO CĂN HỘ TẠI PHÂN KHU SAPPHIRE 1,2,3, SAPPHIRE PARVILLE DỰ ÁN VINHOMES SMART CITY
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DÀNH CHO CĂN HỘ TẠI PHÂN KHU SAPPHIRE 1,2,3, SAPPHIRE PARVILLE DỰ ÁN VINHOMES SMART CITY
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DÀNH CHO CĂN HỘ TẠI TÒA GATEWAY TOWER DỰ ÁN VINHOMES SMART CITY
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DÀNH CHO CĂN HỘ TẠI PHÂN KHU SAPPHIRE 1,2,3, SAPPHIRE PARVILLE DỰ ÁN VINHOMES SMART CITY
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DÀNH CHO CĂN HỘ TẠI PHÂN KHU GRAND SAPPHIRE DỰ ÁN VINHOMES SMART CITY
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DÀNH CHO CĂN HỘ TẠI PHÂN KHU SAPPHIRE 1,2,3, SAPPHIRE PARVILLE DỰ ÁN VINHOMES SMART CITY
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DÀNH CHO CĂN HỘ TẠI PHÂN KHU SAPPHIRE 1,2,3, SAPPHIRE PARVILLE VÀ GRAND SAPPHIRE – THÁNG 01/2021
Chính sách bán hàng S1,2,3, Sapphire Parkville và Grand Sapphire – Tháng 12/2020
Chính sách bán hàng Grand Sapphire 3 – Tháng 11/2020
Chính sách bán hàng S4.02 tháng 10/2020
Chính sách bán hàng Grand Sapphire 2 – Tháng 10/2020
Chính sách bán hàng The Grand Sapphire 09/2020
Chính sách bán hàng S1,2,3 và S4.01, S4.03 tháng 10/2020
Chính sách bán hàng S1,2,3 và Sapphire Parkville 07/2020
Tờ gập S403
Tờ gặp S402
Tờ gập S401
Sapphire Parkville_S4.01_E-Flyer
Chính sách bán hàng S2
Chính sách bán hàng S4.02
CHƯƠNG TRÌNH BỐC THĂM MAY MẮN
Chính sách bán hàng tháng 3/2020
E-flyer Sapphire Parkville
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG RUBY (S1.01)
Chính sách đặt cọc S4.03
Chính sách bán hàng S4.03
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG SAPPHIRE 3 (S3.03)
Tờ rơi Sapphire S03